Tin tức

Làm rõ đề xuất điều chỉnh Quy hoạch xây dựng huyện Lý Sơn

Làm rõ đề xuất điều chỉnh Quy hoạch xây dựng tỷ lệ 1/2000 huyện Lý Sơn

Làm rõ đề xuất điều chỉnh Quy hoạch xây dựng tỷ lệ 1/2000 huyện Lý Sơn

Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi lưu ý, trường hợp không đảm bảo các điều kiện, nguyên tắc nêu trên thì không được điều chỉnh Quy hoạch xây dựng tỷ lệ 1/2000 huyện Lý Sơn.

Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi vừa đề nghị UBND huyện Lý Sơn kiểm tra, rà soát và hoàn chỉnh hồ sơ đề xuất điều chỉnh Quy hoạch xây dựng tỷ lệ 1/2000 huyện Lý Sơn.

Theo đó, Sở Xây dựng đề nghị UBND huyện Lý Sơn kiểm tra, rà soát và làm rõ căn cứ, cơ sở đề xuất điều chỉnh quy hoạch – thuộc trường hợp nào theo quy định tại Điều 35, Điều 36 Luật Xây dựng (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 10 Điều 28 Luật số 35/2018/QH14). Sở Xây dựng lưu ý, trường hợp không đảm bảo các điều kiện, nguyên tắc nêu trên thì không được điều chỉnh quy hoạch.

Sau khi kiểm tra rà soát, nếu đảm bảo đáp ứng quy định, UBND huyện Lý Sơn tổ chức lập hồ sơ trình UBND tỉnh xem xét, cho phép điều chỉnh cục bộ Quy hoạch xây dựng tỷ lệ 1/2000 huyện Lý Sơn theo đúng quy định.

Cụ thể, nội dung, thành phần hồ sơ đề xuất điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cần thực hiện theo đúng quy định tại khoản 2, Điều 37, Thông tư số 04/2022/TTBXD ngày 24/10/2022 của Bộ Xây dựng; nội dung điều chỉnh cục bộ quy hoạch phải đảm bảo theo quy định tại khoản 2 Điều 37 Luật Xây dựng – được sửa đổi, bổ sung tại khoản 11, Điều 28, Luật số 35/2018/QH14.

Hồ sơ đề xuất điều chỉnh không thể thiếu bước tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư đối với nội dung xin điều chỉnh quy hoạch; tổng hợp, báo cáo kết quả lấy ý kiến theo quy định.

“Sau khi hoàn chỉnh các nội dung nêu trên, UBND huyện Lý Sơn hoàn chỉnh lại hồ sơ trình điều chỉnh Quy hoạch xây dựng tỷ lệ 1/2000 huyện Lý Sơn, gửi Sở Xây dựng trước ngày 10/3/2023 để lấy ý kiến các Sở ngành liên quan trước khi tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh”, Sở Xây dựng ý kiến.

By Nhiệt Băng

Nguồn: Baomoi.com

Làm rõ đề xuất điều chỉnh Quy hoạch xây dựng huyện Lý Sơn
5 (100%) 1 vote

Xem tin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button